Zadnja leta evra

OPOZORILO: Vsebina knjige ruši tabuje in ogroža duševni mir evropske politične elite

  • Avtor: Bruno Bandulet
  • Število strani: 175

Cena: 16,00 EUR

Cena klub CICERON: 13,60 EUR

»Maastrichtski sporazum je dolg in zapleten dogovor, ki pa v bistvu služi enemu samemu cilju: znebiti se nemške marke«.
                                                                       Francoski ekonomist Jacques Attali
 

Evropska skupna valuta je imela že ob samem nastanku vgrajene 'konstrukcijske napake'. Vgrajene so bile zavestno, po politični volji zagovornikov ideologije evropeizma in v nasprotju z vsemi načeli stabilne monetarne politike in trdne valute. Finančno-dolžniška kriza, ki se je začela v Grčiji in se bo skorajda neizbežno nadaljevala v drugih južno evropskih državah, zato samo razkriva tisto, kar je bilo očitno že pred desetletjem in več: v projektu evropske skupne valute so na silo in zaradi 'višjih' političnih ciljev združevali države, ki po ekonomskih merilih ne sodijo v isti koš. Politične elite so idejo evra lahko uresničile le tako, da so lagale svojim državljanom in same sebi, trdi dr. Bruno Bandulet, ki je eden od najglasnejših kritikov evra v nemških akademskih in strokovno-publicističnih krogih.

 

Lothar Müller, predsednik bavarske deželne centralne banke: »Enotna valuta bo marsikoga premamila, da bo poskušal lastne gospodarske težave reševati na tuj račun. Varčevanje je dobra stvar, vendar le, če ga prevzamejo tudi drugi.«

Wilhelm Nölling, profesor ekonomije in do leta 1992 član sveta nemške centralne banke: »Če pomislimo, koliko neprecenljive nacionalne substance se akumulira v neki valuti, še posebej v tako uspešni kot je bila nemška marka, je maastrichtski proces težko dojeti, še zlasti težko ob upoštevanju demokratičnih meril.«

Odlomki iz knjige Odlomki iz knjige