Skupna vera

Skupna vera
  • Avtor: John Devy
  • Število strani: 107

Cena: 10,00 EUR

Cena klub CICERON: 8,50 EUR

Delo Skupna vera (A Common Faith), ki ga je najpomembnejši ameriški filozof 20. stoletja izdal l. 1934, prinaša razmislek o posledicah znanosti in sekularizacije za tradicionalno pojmovanje vere in boga v okviru krščanskih cerkva in zahodnih družb. V Skupni veri Dewey predstavi svojo znamenito zamisel, da je idejo boga mogoče najti v nenehnem približevanju edinemu smotru, za katerega se je vredno truditi – uresničevanju dragocenih vrednot medčloveškega bivanja. Dewey si tako prizadeva sodobnemu človeku približati pristno izkušnjo dinamične in praktične skupne vere, prave humanistične religije, ki bo, ne oziraje se na doktrinarne razlike in spore med cerkvami in religijami, pripomogla k večjemu družbenemu napredku.

John Dewey (1859–1952) je najpomembnejši ameriški filozof 20. stoletja in obenem tudi najvplivnejši ameriški družbeni mislec. Dewey je pripadal tradiciji ameriškega pragmatizma. Ukvarjal se je še s psihologijo ter filozofijo vzgoje. Njegova najpomembnejša dela so poleg Skupne vere še Demokracija in vzgoja (1916), Rekonstrukcija v filozofiji (1919), Človeška narava in vedénje (1922), Izkušnja in narava (1925), Javnost in njeni problemi (1927), Umetnost kot izkušnja (1934) in Svoboda in kultura (1939).