Deset volilnih zapovedi za osebno rabo

Andrej Poznič

Komaj že čakam na dan po zaključku slovenskega predsedovanja EU. Vtis imam, da v strankarskem loncu pritisk narašča čez vsako mero in da ga bo razneslo tisti hip, ko bo Janez Janša predal evropsko štafetno palico (hotel sem že napisati žezlo, pa sem se še zadnji hip spomnil, da je predsedovanje bolj tekaška in nič kraljevska disciplina). Od 1. julija do 8. oktobra utegne biti v državi torej peklensko vroče in zabavno; vprašanje je, če bo resen volivec takrat našel svojih deset minut miru za odgovoren predvolilni premislek. Zna biti, da ga zavedejo stare strankarske simpatije; morda lepota kandidatov; morda njihova kričavost. Kaj če se prav v dneh pred volitvami zgodi nekaj, kar mu bo omračilo um in bo na tistem listku obkrožil stranko, ki bi ji pri zdravi pameti niti v sanjah ne dal glasu? Zato, dragi volivci in volivke, je zdajle pravi čas, da si pripravite svoj plonk listek. Jaz sem si svojega že vtaknil v notranji žep tagmašne obleke, ki si jo nataknem samo za volitve:

1. Glasoval bom za majhno stranko, ker ne želim dvostrankarskega sistema, v katerem se stranki občasno sicer menjavata na oblasti, v ozadju pa je skrita finančno-gospodarska elite, ki skrbi za kontinuiteto politik in vzorcev vladanja.

2. Glasoval bom za stranko, ki izraža zmeren evroskepticizem in ki ima zelo izrazit odpor do amerikanizacije Evrope in Slovenije – še zlasti na področju zunanje in varnostne politike. Ključne teme so odnos do Balkana, odnos do terorizma in odnos do človekovih pravic. Združene države Amerike te tri zunanjepolitične in vojaške teme izrabljajo za to, da svetu postopno vsiljujejo Novi svetovni red.

3. Glasoval bom za stranko, ki se zaveda pasti globalizacije. Globalizacija gospodarskih procesov in tokov je sicer neustavljiva in pogojno koristna, vendar jo mora nujno spremljati globalna politika socialne občutljivosti, pravičnosti in enakih možnosti.

4. Glasoval bom za stranko, ki bo kazala zdravo mero ‘neubogljivosti’ v zvezi Natom, ki bo vzdrževala čim nižjo raven domačega vojaškega proračuna in ki se bo izogibala vsakega sodelovanja v ‘mirovnih’ operacijah, ki nima soglasja celotne mednarodne skupnosti, vključno z legalnimi oblastmi prizadete države ali območja.

5. Glasoval bom za stranko, ki bo depolitizirala domače gospodarstvo in poskrbela za pregleden umik države iz gospodarstva po načelu enakih možnosti za vse vlagatelje in maksimiranja dobička za državni proračun.

6. Glasoval bom za stranko, ki bo vodila uravnoteženo politiko gospodarske rasti ob skrbnem upoštevanju okvirov evropske denarne politike in načel socialne države blaginje.

7. Glasoval bom za stranko, ki bo reafirmirala ali na novo vzpostavila zelo pooblaščene, strokovno usposobljene in od vlade popolnoma neodvisne ustanove finančnega nadzora, preprečevanja korupcije in varovanja različnih vidikov človekovih pravic – skratka, ob medijih še eno vejo neodvisnega nadzora nad delovanjem države.

8. Glasoval bom za stranko, ki bo izvršni veji oblasti izrecno prepovedala in preprečila vsakršno ideološko poseganje v šolstvo, znanost, kulturo, pravni sistem in na druga področja. Za vse temeljne spremembe na teh področjih mora predlagatelj pridobiti večinsko podporo državljanov.

9. Glasoval bom za stranko, ki bo poskrbela za dosledno ločitev cerkve od države in ki bo sleherni verski skupnosti onemogočila vpliv na delo kateregakoli dela države, javnih zavodov in organizacij. Izvršna veja oblasti je odgovorna vsem verskim skupnostim omogočati enake pogoje za njihovo delovanje v okviru ustave in zakona.

10. Glasoval bom za stranko, ki se bo pred volitvami obvezala, da ne bo sklepala vladne koalicije z SDS in SNS. S prvo zato, ker je v svojem trenutnem mandatu močno znižala standarde demokracije v državi, drugo pa zato, ker si njen predsednik gradi volilno podporo določenega dela volilne bazo s sistematično uporabo sovražnega govora in s širjenjem nacionalne, etnične in drugih vrst nestrpnosti.